Felanmälan

Krånglar din fiberanslutning? Oavsett om det är internetanslutningen, tv- eller telefonitjänster som inte fungerar ska du anmäla felet till din tjänsteleverantör som du valt på Zmarket eller via gruppavtalet.

Din tjänsteleverantör kommer då att utföra en egen felsökning för att se om felet ligger hos dem. Hittar de inget fel så skickar de ärendet vidare till Börje-Nets kommunikationsoperatör Zitius. Kan inte Zitius hitta något fel i sin egen utrustning kontaktar de en servicepartner, som får åka ut och felsöka på plats hos kund.

Sedan november 2017 är det firma HAG Fiber AB som är Zitius servicepartner. HAG Fiber är det samma som Håkan och Gunnar från Börje-Net. Det innebär att vi kan nätet och i regel kan fixa fel samma eller nästa dag, och på kvällstid så att du slipper ta ledigt från jobbet för att släppa in en reparatör.

För att vi ska kunna hitta felet är det viktigt att du gör en korrekt felanmälan, det vill säga hos din tjänsteleverantör. Kontaktar du Börje-Net direkt istället försvinner möjligheten till nödvändiga kontroller av tjänsteleverantörens och Zitius utrustning. Först om din tjänsteleverantör schabblar bort din felanmälan och ingenting händer bör du kontakta Börje-Net!

Vem ansvarar för vad i nätet?
Börje-Net ansvarar för det passiva, fysiska nätet. Det vill säga själva fibern i marken fram till och in i huset.

Kommunikationsoperatören Zitius ansvarar för den aktiva utrustningen i noderna och hemma hos dig (medieomvandlaren).

Tjänsteleverantören ansvarar för den eventuella utrustning som medföljer abonnemanget (trådlös router, tv-box, ip-telefonibox etc).

Du ansvarar för att inte gräva av fiberledningen på din egen tomtmark eller skada fiberkabel eller utrustning inne i huset. Gör du det måste du själv betala för reparationen!

Som fastighetsägare, eller om du är markägare, ska du anmäla grävningsarbeten som riskerar att skada fiberkanalisationen till föreningen, eller via tjänsten Ledningskollen. Börje-Net åker då ut och markerar var i marken fibern finns. Underlåter du att göra det och fibern skadas måste du själv stå för reparationskostnaden. Gräver du av en stamfiber kan det handla om en reparationskostnad på mer än 100 000 kronor!

Fiber till bygden!