Slutspurten i Krycklinge

Just nu gräver vi den sista stammen upp till Pinbo, och är förhoppningsvis klara med det denna vecka. Nästa vecka blåser vi både stam- och kundfiber till Björken, Jobsvall och Pinbo och påbörjar svetsarbetet. Efter det återstår bara installationerna in i husen, som borde vara igång om två veckor och klara till sista oktober. Totalt väntar omkring 50 hushåll på att äntligen få fiber.

Har ni några frågor, hugg tag i oss när ni ser oss, eller hör av er på annat sätt!

Avgrävning vid Läby-Västerby!


En oanmäld grävning vid Läby-Västerby släckte idag eftermiddag fibernätet för ett 70-tal medlemmar i Börje-Net. Det drabbade området är samtliga söder om väg 72, österut på norra sidan längs väg 72 från och med Graneberg, samt alla vid väg 55.

***UPPDATERING ONSDAG 24/6***
Alla fiber ska nu vara skarvade. Har du trots det fortsatt problem, ring på 0735-30 42 42!

***UPPDATERING MÅNDAG 22/6***
Arbete med att skarva in 144-fibern i nod och fiberskåp pågår för fullt, och kan vara delvis klart under dagen. 192-fibern påbörjas imorgon.

***UPPDATERING lördag 20/6***
Avgrävningen skedde mellan noden i Graneberg och ett fiberskåp, där både en stam på 192 fiber och en på 144 fiber passerade. Vi har under lördagen blåst ur den avgrävda fibern, lagat fiberslangarna och blåst ny fiber mellan nod och skåp. Lyckligtvis hade vi tillräckliga längder fiber på lager. Vi har även satt ett nytt skåp bredvid det gamla för att få plats med att skarva 144:an som tidigare passerade rakt igenom.

På måndag påbörjar vår underentreprenör insvetsningen av fibern i ODF:erna (kopplingsplintarna) i noden, för att sedan fortsätta med skarvarna i skåpet. Det handlar om totalt 672 skarvar som måste göras. Vi beräknar att det arbetet tar 2-3 dagar.

Nu kan du teckna gruppavtal!

Nu öppnar vi för nyteckning av gruppavtal för de medlemmar som inte redan har ett, samt för medlemmar i den snart färdigställda Krycklinge-etappen.

För 349 kronor i månaden får du Telias triple play-tjänst med 100/100 Mbit bredband, tv-paket Lagom samt Bredbandstelefoni. Läs mer om innehållet och anmäl dig här >>

Sista anmälningsdag är 14/5 2020!

Kallelse till årsstämma 2019

Onsdagen 26 juni 19:00 håller Börje-Net Öst och Väst årsstämma på Fjälliden (fotbollsplanerna i Börje).

Kallelse har gått ut via epost, och i brevlådan till de vi inte har epostadress till. Har du inte fått kallelsen? Kolla din mejl så att det inte fastnat i skräpkorgen. Hittar du den fortfarande inte, eller kommer på att du bytt epostadress men inte sagt till oss? Mejla info@borje.net!

Dagordning:
Mötets öppnande.
1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
2. Godkännande av röstlängden.
3. Val av två justeringsmän.
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
10. Beslut om budget.
11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter.
13. Val av styrelseledamöter.
14. Val av föreningens och styrelsens ordförande.
15. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant.
16. Val av valberedning, tre (3) personer, varav en skall vara sammankallande.
17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.
18. Mötets avslutande

Årsstämma i Börje-Net

Onsdagen 27 juni 18:00 håller Börje-Net Öst och Väst årsstämma på Fjälliden (fotbollsplanerna i Börje).

Kallelse har gått ut via epost, och i brevlådan till de vi inte har epostadress till. Har du inte fått kallelsen? Kolla din mejl så att det inte fastnat i skräpkorgen. Hittar du den fortfarande inte, eller kommer på att du bytt epostadress men inte sagt till oss? Mejla anders@borje.net!

Dagordning:
Mötets öppnande.
1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
2. Godkännande av röstlängden.
3. Val av två justeringsmän.
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
10. Beslut om budget.
11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter.
13. Val av styrelseledamöter.
14. Val av föreningens och styrelsens ordförande.
15. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant.
16. Val av valberedning, tre (3) personer, varav en skall vara sammankallande.
17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.
18. Mötets avslutande

Möjlighet teckna nya gruppavtal

Till alla i Forkarbyetappen – och dig i det färdiga nätet som vill ha gruppavtal med Telia: Nu är det dags att fylla i lite blanketter!

Du som ingår i Forkarbyetappen ska välja huruvida du vill ha Telias gruppavtal, eller om du vill vara obunden och fritt välja abonnemang och tjänster på Zitius portal zmarket.se.

Du som redan har fiber från Börje-Net Öst eller Väst har nu chansen att teckna Telias gruppavtal. Fem års bindningstid, men halva priset för bredband, tv och telefoni.

Vi behöver underskrivna avtal absolut senast 15 mars. Mer information finns på borje.net/gruppavtal!

Årsstämma 15/6!

Torsdagen 15 juni 18:00 håller Börje-Net årsstämma på Fjälliden (fotbollsplanerna i Börje.

Kallelse har gått ut via epost, och i brevlådan till de vi inte har epostadress till. Har du inte fått kallelsen? Kolla din mejl så att det inte fastnat i skräpkorgen. Hittar du den fortfarande inte, eller kommer på att du bytt epostadress men inte sagt till oss? Mejla anders@borje.net!

Dagordning:
Mötets öppnande.
1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
2. Godkännande av röstlängden.
3. Val av två justeringsmän.
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
10. Beslut om budget.
11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter.
13. Val av styrelseledamöter.
14. Val av föreningens och styrelsens ordförande.
15. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant.
16. Val av valberedning, tre (3) personer, varav en skall vara sammankallande.
17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.
18. Mötets avslutande

Fiber till bygden!