Klart med stöd – nu kör vi!

I början av december lämnade vi in ansökan till Länstyrelsen. Efter att utbyggnadsplanerna nu varit publika i en månad och ingen kommersiell aktör anmält att de vill bygga samma sträckning utan stödpengar är det klart! Börje-Net har beviljats stödpengar på upp till 200.000 euro, gånger två eftersom vi delat upp utbyggnaden i två föreningar.

I nästa vecka kommer vi att skicka ut anslutningsavtalen till alla i etapp 1 som anmält sitt intresse. Vi kommer att sätta ett takpris på 16.000 kronor per fastighet, med en första inbetalning på 5000 kronor i slutet av januari. Takpriset innebär att det inte kan kosta mer, och antagligen mindre, att ansluta sig. Exakt vad summan landar på beror på de exakta anläggningskostnaderna och hur många som anmäler sig, och det vet vi först i efterhand.

Ytterligare inbetalningar kommer att aviseras under vintern/våren i den takt utbyggnaden kräver det, med en sista betalning när nätet är färdigbyggt. Vi hoppas kunna börja gräva inom ett par veckor, det hänger på att Länsstyrelsen godkänner den exakta ledningsdragningen i marken.

Är du intresserad av fiber till din fastighet – anmäl dig genast till intresse@borje.net. Att hoppa på när nätet är färdigbyggt kommer att kosta 10.000 kronor extra, och är bara möjligt om det finns ledig fiber.

Har du redan anmält ditt intresse är det viktigt att du meddelar oss om du har flera hus på samma fastighet du önskar separat fiberanslutning till. Att ansluta ett extra hus eller lägenhet, som du tex hyr ut, kostar 5000 kronor.

Har du redan avstyckade men obebyggda tomter, eller planerar att stycka av i framtiden, kan du beställa fiber till dem redan nu för att vara säker att få tillgång och för att slippa extraavgiften på 10.000 kronor.

/Anders Nyman, Börje-Net