Kategoriarkiv: intresseanmälan

Vi närmar oss slutet!

En liten uppdatering av det senaste. Grävmaskinerna ska nu ha gjort klart Åkerby by, och går nu tillbaka över 272:an mot Åkerby kyrka och bort mot Kroksta. Sedan är det bara ned mot Alsta kvar. Vi räknar med att det ska vara klart i augusti – men sen tillkommer en rad tryckningar under vägar, och andra smågrävningar.

För Börje-Net Väst hoppas vi kunna börja blåsa fiber i början av september. Det innebär att SAMTLIGA fastigheter måste ha grävt klart på egen tomt och installerat fastighetsdosan på utsidan av huset. Vi håller som tidigare fast vid att sista juli är deadline för det. För Börje-net Öst har vi inte satt något datum, men räkna med att ni har augusti på er.

Avtal med en kommunikationsoperatör är klart, vi kommer återkomma med mer detaljer om det.

I slutet av augusti planerar vi ett nytt informationsmöte inför att blåsningen av fiber i rören börjar. Då kommer vi också presentera möjligheten till gruppavtal och vad som gäller. Även där återkommer vi senare om exakt datum och tid.

Till sist tittar vi på möjligheten att utöka Börje-Net Öst med 1,5 mil, till Forkarby och Ulva. Lappar har delats ut i brevlådor där i helgen, och om en förlängning av nätet ska vara möjlig måste minst tre fjärdedelar av hushållen anmäla intresse. Bor du som läser detta inom det området, anmäl dig genast här >>

/Anders Nyman, Börje-Net

P.S. Vi saknar fortfarande en hel del betalningar från medlemmarna. Fakturorna har skickats till den epostadress ni uppgivit, och totalt ska ni ha fakturerats 14 500 kronor. Har du inte betalat hela den summan har du missat någon faktura. Hör i sådana fall av dig till anders@borje.net!

Snart höjer vi priset – har du skickat in ditt avtal?

Vi har idag runt 70 intresseanmälda fastigheter som ännu inte kommit in med några avtal, trots att de ska ha fått avtalen mejlade till sig. Eftersom grävningen pågår för fullt och kostar stora summor behöver vi få in avtalen – och medlemsinsatserna – snarast.

Från och med 20/6, midsommardagen, kommer vi att höja anslutningspriset för de senfärdiga med 5000 kronor. Det gäller de som anmält intresse sedan tidigare, men ej skickat in avtalen.

Försvann avtalet på vägen? Har du skickat in avtalet men trots det ännu inte fått någon faktura? Hör av dig till anders@borje.net!

Har du fått en faktura med förfallodatum längre fram i tiden? I sådana fall ber vi dig att betala den så snart som du bara kan, innan förfallodatumet. Vi har just nu obetalda medlemsinsatser på mer än 800.000 kronor vi behöver få in för att kunna fortsätta gräva.

Nya områden i etapp 1!

På grund av stort intresse från några områden strax utanför den tidigare planerade etapp 1 av Börje-Nets utbyggnad har vi beslutat att utöka området.

För Börje-Net Öst är nu sträckningen utökad norr om väg 272 vid Åkerby. Förutom Åkerby by så är nu Sylta, Söderby, Agersta och Kättslinge med.

Sedan detta inlägg publicerades har det visat sig att Oxsätra-Åkerlännas utbyggnadsplaner och våra delvis överlappar. De har bland annat haft informationsmöte och delat ut lappar i Jumkil med omnejd, där de nämnt Börje-Nets planer för en etapp 2, dock utan att ta kontakt med oss. Vi har nu kommit överens om att nästa vecka träffas och diskutera gränsdragningen där våra respektive nät möts, så att det inte uppstår några vita fläckar. Alla ska ha fiber! Fram till dess får vi dra tillbaka att Agersta/Kättslingeingår i vår etapp 1. /Anders

För att se hela den planerade sträckningen för Öst, gå till fiberkartan.se/526 och klicka i rutan Fibernätverk.

För Börje-Net Väst har sträckningen på samma sätt utökats på andra sidan väg 72 med Västerby, ner till golfbanan och Vadbacka. Dessutom har vi fått in tillräckligt många intresseanmälningar från Läbyvadsvägen på andra sidan väg 55 för att det ska löna sig att gå även dit:
20150221_fiberkartan_syd_nyttomr_600

För att se hela den planerade sträckningen för Öst, gå till fiberkartan.se/533 och klicka i rutan Fibernätverk.

Bor du inom den tidigare eller den nya sträckningen och inte anmält ditt intresse, gör det så fort som möjligt! Vi har satt ett takpris på 16.000 kronor för alla anslutningar inom etapp 1 – det kan bli billigare än så – och behöver namn, fastighetsbeteckning, adress, epostadress och telefonnummer för att notera intresseanmälan. Mejla till intresse@borje.net.

Anslutningsavtal till de som redan anmält sig i de nya områdena är på väg ut!

Bor du fortfarande strax utanför etapp 1 kan du också passa på att anmäla ditt intresse. Tillräckligt många kan leda till ytterligare en mindre utökning – även om vi måste sätta stopp nån gång.

/Anders Nyman, Börje-Net

Anslutningsavtalen på väg ut

avtal_fbI förra veckan började vi skicka ut anslutningsavtalen för de som anmält intresse för etapp 1. I skrivande stund är 192 avtal utmejlade, varav vi fått ett 50-tal i retur.

Var och en får ett mejl med en personlig kartlänk för att dubbelkolla att huset är rätt utplacerat på kartan. Därför tar det lite tid att skicka ut alla – så har du anmält dig och ännu inte fått något avtal behöver du inte oroa dig!

När du väl får avtalet och ska skicka in det, kom ihåg att skriva ut det i två exemplar, att skriva under det, och att ange alla uppgifter vi efterfrågar, som fastighetsbeteckning etc. Vi behöver också underskriften i orginal, det går alltså inte att scanna in ett signerat avtal och mejla det.

Klart med stöd – nu kör vi!

I början av december lämnade vi in ansökan till Länstyrelsen. Efter att utbyggnadsplanerna nu varit publika i en månad och ingen kommersiell aktör anmält att de vill bygga samma sträckning utan stödpengar är det klart! Börje-Net har beviljats stödpengar på upp till 200.000 euro, gånger två eftersom vi delat upp utbyggnaden i två föreningar.

I nästa vecka kommer vi att skicka ut anslutningsavtalen till alla i etapp 1 som anmält sitt intresse. Vi kommer att sätta ett takpris på 16.000 kronor per fastighet, med en första inbetalning på 5000 kronor i slutet av januari. Takpriset innebär att det inte kan kosta mer, och antagligen mindre, att ansluta sig. Exakt vad summan landar på beror på de exakta anläggningskostnaderna och hur många som anmäler sig, och det vet vi först i efterhand.

Ytterligare inbetalningar kommer att aviseras under vintern/våren i den takt utbyggnaden kräver det, med en sista betalning när nätet är färdigbyggt. Vi hoppas kunna börja gräva inom ett par veckor, det hänger på att Länsstyrelsen godkänner den exakta ledningsdragningen i marken.

Är du intresserad av fiber till din fastighet – anmäl dig genast till intresse@borje.net. Att hoppa på när nätet är färdigbyggt kommer att kosta 10.000 kronor extra, och är bara möjligt om det finns ledig fiber.

Har du redan anmält ditt intresse är det viktigt att du meddelar oss om du har flera hus på samma fastighet du önskar separat fiberanslutning till. Att ansluta ett extra hus eller lägenhet, som du tex hyr ut, kostar 5000 kronor.

Har du redan avstyckade men obebyggda tomter, eller planerar att stycka av i framtiden, kan du beställa fiber till dem redan nu för att vara säker att få tillgång och för att slippa extraavgiften på 10.000 kronor.

/Anders Nyman, Börje-Net

348 inkomna intresseanmälningar

20141107_kartan

Ikväll har antalet anmälda fastigheter nått 348, varav 280 inom det på Fiberkartan inritade kärnområdet. Nytt är att vi nu har med Åkerby, och Åkerby by på andra sidan 272:an. Öppna kartan och kryssa i rutan ”Fibernätverk” så ser du hur långt den första etappen sträcker sig.

Anslutningskostnaden för etapp 1 blir enligt den senaste kalkylen ungefär 16.000 kronor, baserat på 270 anslutningar. Når vi 320 fastigheter inom etapp 1 sjunker kostnaden med runt 2500 kronor! Vi planerar dessutom att ta in anslutningsavgiften i tre delbetalningar – en del vid inträde i föreningen, en del i vinter, och en del när nätet är färdigbyggt och vi vet det exakta kostanden.

Prata gärna med dina grannar för att få så många med på tåget som möjligt. Utbyggnaden beräknas starta inom kort och vara klar nästa år!

Har du hamnat utanför kartan, i etapp 2, behöver du inte hänga läpp för det. Nästa år till sommaren finns nya stödpengar att söka, och den utbyggnaden skulle i sådana fall kunna komma igång till hösten 2015. Idag är vi 6 personer (styrelsen) som arbetar med etapp 1 och för etapp 2 behöver vi ytterligare 3 som jobbar med projektet – hör du till dem som tycker att det skulle vara intressant med fiber till etapp2 så hör av dig till intresse@borje.net.

Bor du i etapp 1 eller etapp 2 och har ännu inte anmält ditt intresse att få fiber? Du har ingen tid att förlora. Anmäl dig med
namn, adress, fastighetsbeteckning, epostadress och telefonnummer till intresse@borje.net!

/Anders Nyman

309 anmälda – här är kartan

20141107_kartan
Vi har nu en bit över 300 anmälda fastigheter i Börje med omnejd. Genom tjänsten Fiberkartan kan du se var de anmälda befinner sig, och hur vi tänkt oss nätutbyggnaden. Klicka här!
Observera att ett 30-tal fastigheter åt till Jumkil ännu inte är inplottade. Några av de senaste i kärnområdet saknas också.

Genom att kryssa i rutan ”Fibernätverk” kan du se hur vi har ritat sträckningen. Vi planerar att satsa på två utbyggnadsetapper för att inte tappa fart. Kärnområdet som nu är inritat omfattar runt 250 anmälda fastigheter med planerad start i år.

Bor du mellan Vänge och Jumkil eller i Åkerby (eller i övriga Börje för den delen) och ännu inte anmält ditt intresse behöver vi dessa uppgifter:
Namn, adress, fastighetsbeteckning, epostadress och telefonnummer. Mejla till intresse@borje.net!

/Anders Nyman

Är du intresserad – anmäl dig nu!

Idag, måndag kväll, har vi nått 225 intresseanmälningar!

Imorgon tisdag 21/10 stänger vi den preliminära intresseanmälningsperioden [Uppdaterad: Du kan fortfarande anmäla ditt intresse!], för att kunna räkna på vad kostnaden blir utslaget per fastighet. Sedan återkommer vi inom kort med konkreta siffror och förslag på en bindande anmälan.

Är du intresserad, anmäl dig därför snarast på intresse@borje.net! Vi behöver veta: Namn, adress, fastighetsbeteckning, epostadress och telefonnummer.

UNT har haft en artikelserie om fiberutbyggnad i länet. I helgen kunde man läsa hur dyrt det kunde bli om man ville ansluta sig i efterhand:
20141020_UNT
Vi på Börje-Net har sagt att det kommer kosta 10.000 extra att ansluta sig för de som inte är med från början. Det eftersom man då inte är med och finansierar byggandet av nätet.

Blir kostnaden 20.000 kronor per fastighet nu (räkneexempel!) kommer det alltså att kosta 30.000 kronor nästa år – givet att det finns fiber vid tomtgräns. Gör det inte det blir det som för Alundabon i artikeln – man får betala hela kostnaden för framdragningen själv.

Det kan alltså löna sig att till och med ta ett lån för att vara med nu från början, om man inom tio år tror att man kommer vilja ansluta sig. Och kom ihåg, fiber höjer värdet på fastigheten, och ger möjlighet till snabbare och billigare bredband med mera.

Observera också att det INTE är ett krav att använda några tjänster när man väl anslutit sig – anslutningen kan ligga vilande utan att kosta något förutom den årliga avgiften till föreningen för drift och underhåll.

/Anders Nyman, Börje-Net