Om Börje-Net

Börje-Net är en ekonomisk förening som skapats i syfte att ge boende i Börje socken med omnejd tillgång till ett modernt fibernät. 2 maj 2016 togs nätet i drift med drygt 600 anslutningar. Under 2018 lade vi till ytterligare 150 anslutningar och vid årsskiftet 2021/2022 är det totalt 1 100 anslutningar från Börje i söder till Skuttunge i norr.

Föreningen äger det passiva nätet, alltså kanalisationen och fibern i marken, nodhusen och kopplingsplintarna däri. För att vi ska få tillgång till internet behöver vi en kommunikationsoperatör, som ansvarar för den aktiva utrustningen (switchar i noder och medieomvandlare hos medlemmen) och en plattform tjänsteleverantörerna kan använda för att erbjuda sina tjänster till oss. Vi har valt teliaägda Zitius, vars tjänsteutbud finns på zmarket.se.

I styrelsen sitter:
Bo Fallbrink (ordf.), Södra Krycklinge
Håkan Wisseng, Ströbylund
Lotta Stenberg, Broby
Gunnar Johansson, Alsta
Pär Andersson, Forkarby
Adnan Hadziagovic, Södra Krycklinge
Joakim Gustafsson, Skuttunge

Stadgar för Börje-Net ekonomisk förening.

Frågor? Mejla info@borje.net, eller ring 076-143 95 21.