Efteranslutning

Har du flyttat till en fastighet inom vårt täckningsområde där den förre ägaren inte dragit in fiber? Kontakta oss för att se om det går att ansluta.

Att ansluta en fastighet kostar 34 000 kronor varav 29 000 kr är insats i föreningen och 5 000 kr är anslutningskostnad. Insatsen är momsfri och i anslutningskostnaden ingår moms. En förutsättning för anslutning är att fastigheten finns inom vårt nätområde samt att det finns ett fiberskåp med tillräcklig kapacitet i närheten. All grävning på din tomt, installation av medieomvandlare och driftsättning av anslutningen.

Om det är långt till närmaste fiberskåp eller om lediga anslutningar saknas tillkommer en gräv- och materialkostnad för att dra fram fibern till din tomtgräns. Kostnaden för detta offereras.

Har du en fastighet som redan är ansluten, men vill ha ytterligare en fiberanslutning? Kontakta då föreningen för en offert på kostnaden.

Kontakta Börje-Net på info@borje.net eller 018-60 02 66.

Blankett för beställning av anslutning hittar under Dokument.

Fiber till bygden!