Slutspurten i etapp Skuttunge

Klicka på bilden för att förstora. Röd streckprickad linje visar färdigställd stamledning. Brunmarkerat område är färdiginstallerat.

Planering och utbyggnad av etapp Skuttunge utförs av HAG Fiber AB. Har du frågor kan du kontakta Håkan Wisseng, 070-750 78 49, hakan@wisseng.se eller Gunnar Johansson, 070-471 14 18, gunnar@alsta.se.

Maj 2021 till februari 2022
Fiberutbyggnaden i etapp Skuttunge påbörjades i maj 2021 efter att etapp Krycklinge (från Gysta till Skuttungeby) blev klar. Matningen från telestationen i Skuttungeby och fram till noden på gärdet i Elinge är klar liksom det mesta av stamnätet, se röd prickstreckad markering på kartan. 101 anslutningar är nu klara av etappens totalt 152 st.

Anslutningarna längs Elingevägen från kyrkan till Västerboda samt Forsgärde, Rickberga och Åby blev klara under maj–december 2021. De återstående anslutningarna i det brunmarkerade området fram till Rosendal installerades i början av 2022.

Våren 2022
Så fort tjälen släpper och marken torkar upp så planerar vi att gå fram den sista sträckan till Örke och sedan fortsätta med att ansluta Kättgrind (blå markering) under april–maj och Örke (orange markering) under april–juni.

I Vännstrarilund har vi fått problem med oklara markägarförhållanden där stamledningen ska förläggas. Vi hoppas kunna reda ut dessa så vi kan ansluta området i augusti–oktober.

Planeringen förutsätter att tjällossningen blir inte senare än normalt och att marken torkar upp bra. Är det för blött så blir skadorna vid tomtingrävningarna onödigt stora.

Har du frågor om utbyggnaden kan du maila till info@borje.net eller ringa 018-60 02 66 (tors 10–16). Det går också bra att fråga Håkan och Gunnar på HAG fiber om du ser dem i området.

Fiber till bygden!