Kategoriarkiv: Installation

Stora felsökningsdagen på lördag

Nu på lördag 14 maj kommer Netel upp och ska gå igenom listan med alla som felanmält att medieomvandlaren blinkar blått utan att få kontakt med nätet. De kommer börja 0900 och hålla på hela dagen, och beta av nod efter nod. De som Netel inte får tag på kommer kontaktas senare.

Status på felsökningar

fb_felsokIgår gick vi igenom samtliga patchningar i nod 1, 2 och 3 för att kontrollera felkopplingar. Ett 20-tal hittades och korrigerades.

För er som fortfarande har blåblink kan vi tyvärr inte göra något mer förrän efter helgen. Beror felet på att det är brott på inomhuskabeln måste den dras och svetsas om, vilket Top fibre kan göra när de kommer upp nästa vecka.

Har du redan anmält att det blinkar blått i medieomvandlaren, snälla gör det inte igen. Vi har noterat din anmälan och hör av oss när vi kan göra något åt det.

Är medieomvandlaren uppkopplad mot nätet (fast blått sken), men du har problem med de tjänster du beställt? Ring til respektive leverantörs kundtjänst – både Boxer och Telia har enligt rapporter från medlemmar kunnat avhjälpa fel som inget internetabonnemang eller ingen telefon.

Driftstart och infomöte!

Hej alla tålmodiga medlemmar!

Det börjar dra ihop sig. Denna vecka installeras den sista tekniska utrustningen i noderna, och medlemmarna kopplas in. När det är klart ska vi kunna tända nätet och se att allt fungerar. Vi återkommer med en lägesrapport mot slutet av veckan, men det finns idag inget som tyder på att 1 maj som officiellt startdatum inte kommer att kunna hållas.

I mitten av denna vecka bör Börje-Net synas på Zitius portal Qmarket.se. Du som inte har tecknat gruppavtal med Telia eller Boxer kan när nätet är i drift gå in där och välja leverantör och abonnemang.

Vi har bokat in församlingshemmet i Börje mittemot Börje kyrka) för två drop in-infoträffar, lördagen 23/4 mellan 1300 och 1800, samt måndagen 25/4 1700-2000. Där kan du:

– Få tillbaka din kopia på ditt anslutningsavtal (givet att du lämnat in två exemplar)
Hämta din router och tv-box om du tecknat gruppavtal med Telia
– Se hur Telias boxar ska kopplas in

Har du inte möjlighet att titta förbi då kommer du att kunna hämta din Teliabox på annat sätt. Har du gruppavtal med Boxer kommer du få routern hemskickad direkt till dig med start nästa vecka.

En sista sak: Dra ur strömsladden till medieomvandlaren (inomhusdosan) om du fått den installerad. Är den på går fibern inte att kontrollmätas.

Fiberblåsningen har börjat!

Efter ytterligare några veckors försening började fiberblåsarna från Topfibre sitt arbete i måndags.

Första sträckan de blåser är från Kilsdal, förbi Mångsbo och inåt mot noden vid Idrottsgården. De börjar med abonnentfibern, det vill säga den sista biten från kopplingsskåpen in till varje hus.

I slutet av denna vecka kommer vi i styrelsen förhoppningsvis, tillsammans med Bynet, ha bestämt dimensioneringen av fibernätet. Det betyder att vi vet hur många fiber vi ska ha på varje delsträcka från noden och utåt i nätet. Det är viktigt att vi har tillräckligt med kapacitet inför framtiden!

Tidplanen säger att fiberblåsningen ska ta sex veckor, om inget oförutsett inträffar. Det gör att det blir tight med förhoppningen att nätet ska vara i drift till jul – så säg inte upp några avtal innan vi vet närmare!

Efter blåsningen – men vi ska försöka köra det parallellt med den istället – ska inomhusboxar installeras hos alla medlemmar. Det är något vår kommunikationsoperatör Zitius står för. Vi kommer återkomma med detaljer när vi vet mer.

Angående gruppavtalen så blir det både Telia och Boxer. Även där återkommer vi med mer information när det närmar sig.

Mvh,

Anders Nyman, Börje-Net

Vi närmar oss slutet!

En liten uppdatering av det senaste. Grävmaskinerna ska nu ha gjort klart Åkerby by, och går nu tillbaka över 272:an mot Åkerby kyrka och bort mot Kroksta. Sedan är det bara ned mot Alsta kvar. Vi räknar med att det ska vara klart i augusti – men sen tillkommer en rad tryckningar under vägar, och andra smågrävningar.

För Börje-Net Väst hoppas vi kunna börja blåsa fiber i början av september. Det innebär att SAMTLIGA fastigheter måste ha grävt klart på egen tomt och installerat fastighetsdosan på utsidan av huset. Vi håller som tidigare fast vid att sista juli är deadline för det. För Börje-net Öst har vi inte satt något datum, men räkna med att ni har augusti på er.

Avtal med en kommunikationsoperatör är klart, vi kommer återkomma med mer detaljer om det.

I slutet av augusti planerar vi ett nytt informationsmöte inför att blåsningen av fiber i rören börjar. Då kommer vi också presentera möjligheten till gruppavtal och vad som gäller. Även där återkommer vi senare om exakt datum och tid.

Till sist tittar vi på möjligheten att utöka Börje-Net Öst med 1,5 mil, till Forkarby och Ulva. Lappar har delats ut i brevlådor där i helgen, och om en förlängning av nätet ska vara möjlig måste minst tre fjärdedelar av hushållen anmäla intresse. Bor du som läser detta inom det området, anmäl dig genast här >>

/Anders Nyman, Börje-Net

P.S. Vi saknar fortfarande en hel del betalningar från medlemmarna. Fakturorna har skickats till den epostadress ni uppgivit, och totalt ska ni ha fakturerats 14 500 kronor. Har du inte betalat hela den summan har du missat någon faktura. Hör i sådana fall av dig till anders@borje.net!

Hjälp med grävning på tomt

För dig som tillhör Börje-Net Väst ska du ha skarvat ihop och grävt ned fiberslang på din tomt fram till huset, och satt upp utomhusdosan, senast 31 juli (datumet är nu framflyttat en månad från sista juni).

För dig som vill ha hjälp med ingrävning kommer vi vecka 26 och 27 (22 juni till 3 juli) ha kedjegrävaren tillgänglig. Vill du ha grävhjälp, hör av dig till gravning@borje.net snarast!

Kedjegrävaren lämpar sig till gräsmattor med småsten. Tomter med mycket sten under gräsmattan kan dock inte kedjegrävaren ta. I dessa fall får ni ta kontakt med Energigrävarna.

Kedjegrävaren kostar 700kr/+moms per påbörjad timme. Är det ingen sten i marken brukar en timme räcka. Vi gräver och lägger slang. Ni krattar igen!

Viktigt att ni snarast hör av er om ingrävning så vi kan planera. Vi kommer att prioritera medlemmar i Börje-Net Väst, men tillhör du Öst kan du ändå höra av dig så ser vi om det finns tid över.

Mejla gravning@borje.net och ange namn, adress, fastighetsbeteckning och möjliga/önskade tider, så återkommer vi!

P.S. Slang och varningsnät, liksom skarvkopplingar, finns på Idrottsgården i Börje. Utomhusdosan finns att hämta hos Anders Nyman på Tiby 210 (i regel hemma både under dag- och kvällstid).Här finns även slang och varningsnät. För instruktioner, se http://www.borje.net/infor-installation/

Inför installation

__idrattsgarden
Nu finns instruktioner för hur du förbereder ditt hus för fiberanslutning, genom grävning på egen tomt och hur du installerar utomhusdosan.

Rätt sorts fiberslang, varningsnät och skarvkoppling kan hämtas vid Idrottsgården i Börje, där också en exempelvägg finns uppsatt med hur det ser ut på in- och utsida. Utomhusdosan kommer du att få hemskickad till dig.

Är du medlem i Börje-Net Väst vill vi att du har grävt på egen tomt och satt upp dosan senast 1/7.

Hela gräv- och installationsinstruktionen hittar du under fliken INFÖR INSTALLATION här >>