Vi bygger fiber i Skuttunge!

Efter torsdagskvällens stormöte i bygdegården, där en överväldigande majoritet tyckte Börje-Nets alternativ var det mest intressanta, är nu Skuttunge-etappen formellt öppnad.

Här är det tänkta upptagningsområdet:

Vill du anmäla dig för att få fiber, läs mer på projektsidan för Skuttunge och skriv ut och skicka in ansökningsblanketten:
www.borje.net/skuttunge >>