Om Börje-Net

Börje-Net är en ekonomisk förening som skapats i syfte att ge boende i Börje socken med omnejd tillgång till ett modernt fibernät. 2 maj 2016 togs nätet i drift med drygt 600 anslutningar. Under 2018 lade vi till ytterligare 150 anslutningar och vid årsskiftet 2021 är det totalt 1 100 anslutningar från Börje i söder till Skuttunge i norr.

Föreningen äger det passiva nätet, alltså kanalisationen och fibern i marken, nodhusen och kopplingsplintarna däri. För att vi ska få tillgång till internet behöver vi en kommunikationsoperatör, som ansvarar för den aktiva utrustningen (switchar i noder och medieomvandlare hos medlemmen), och en plattform tjänsteleverantörerna kan använda för att erbjuda sina tjänster till oss. Vi har valt teliaägda Zitius, vars tjänsteutbud finns på zmarket.se.

I styrelsen sitter:

Håkan Wisseng, Ströbylund
Lotta Stenberg, Broby
Gunnar Johansson, Alsta
Pär Andersson, Forkarby
Adnan Hadziagovic (ordf. Öst), Södra Krycklinge
Bo Fallbrink (ordf. Väst), Södra Krycklinge
Jocke Gustafsson (kassör), Skuttunge

Stadgar för Börje-Net Väst Ek. för.
Stadgar för Börje-Net Öst Ek. för.

Frågor? Mejla info@borje.net, eller ring 018-60 02 66.

Fiber till bygden!