Driftstart och infomöte!

Hej alla tålmodiga medlemmar!

Det börjar dra ihop sig. Denna vecka installeras den sista tekniska utrustningen i noderna, och medlemmarna kopplas in. När det är klart ska vi kunna tända nätet och se att allt fungerar. Vi återkommer med en lägesrapport mot slutet av veckan, men det finns idag inget som tyder på att 1 maj som officiellt startdatum inte kommer att kunna hållas.

I mitten av denna vecka bör Börje-Net synas på Zitius portal Qmarket.se. Du som inte har tecknat gruppavtal med Telia eller Boxer kan när nätet är i drift gå in där och välja leverantör och abonnemang.

Vi har bokat in församlingshemmet i Börje mittemot Börje kyrka) för två drop in-infoträffar, lördagen 23/4 mellan 1300 och 1800, samt måndagen 25/4 1700-2000. Där kan du:

– Få tillbaka din kopia på ditt anslutningsavtal (givet att du lämnat in två exemplar)
Hämta din router och tv-box om du tecknat gruppavtal med Telia
– Se hur Telias boxar ska kopplas in

Har du inte möjlighet att titta förbi då kommer du att kunna hämta din Teliabox på annat sätt. Har du gruppavtal med Boxer kommer du få routern hemskickad direkt till dig med start nästa vecka.

En sista sak: Dra ur strömsladden till medieomvandlaren (inomhusdosan) om du fått den installerad. Är den på går fibern inte att kontrollmätas.

Slutgiltig tidsplan och driftstart!

Det har nu gått ett år sedan de första spadtagen togs på åkrarna utanför Mångsbo. Vi närmar oss slutet på en lång resa – men det är en liten bit kvar.

Snö och kyla har gjort att arbetet gått långsammare, och ett blåslag uteblev förrförra veckan på grund av sjukdom. Nu har vi dock kunnat spika en slutgiltig tidsplan, med ett datum vi är absolut säkra på att nätet är i drift.

Under vecka 4-6 kommer vi att slutföra blåsningen av fibern i tomrören. Det inkluderar att gräva upp och åtgärda de ställen där det blivit stopp.

Med start vecka 5 kommer vår kommunikationsoperatör, Zitius, börja höra av sig till medlemmarna för att boka tid för installation av medieomvandlaren. Det är alltså den inomhusbox som omvandlar ljuset i fibern till ett vanligt nätverksuttag att koppla in en dator eller router i.

Samtidigt pågår det stora arbetet med att svetsa ihop alla skarvar i fibernätet, något som vi beräknar tar över 1000 mantimmar. Vi har fått löfte att det arbetet vara färdigt senast vecka 13, alltså 1 april.

När nätet är svetsat kan vi börja funktionstesta allt, och fungerar allt ska fibernätet äntligen vara klart att sätta i drift.

Gruppavtalen
Vi har en viktig sak att ta hänsyn till, nämligen de dryga 400 gruppavtal med Telia och Boxer som ni medlemmar tecknat. Eftersom dessa kommer att börja faktureras från det datum vi skriver i avtalen – oavsett om nätet är klart eller inte – så har vi för säkerhets skull satt startdatumet för dessa till 15 april. I Telias fall bjuder de på två kom igång-veckor och faktureringen kommer att börja 1 maj.

Vi kommer att återkomma med information om när och var ni kan hämta ut de routrar och digitalboxar som medföljer gruppavtalsabonnemangen.

Har du valt Öppet nät kan du så fort nätet är i drift gå in på Zitius portal Qmarket och välja leverantör och tjänst där.

Den vanligaste frågan vi får just nu är: Från och med när jag säga upp mitt befintliga abonnemang. Svaret på den frågan är:

Från och med 1 maj är vi så säkra vi någonsin kan bli att nätet är i drift.

Uppdaterad information om tidsplan och start för nätet

Hej alla medlemmar i Börje-Net!

Vi får börja med att be om ursäkt för bristen på information. Vi har själva förgäves kämpat med att få information angående tidsplanen från våra underentreprenörer, något som visat sig vara svårt. Vi borde ha skickat ut information till er medlemmar långt tidigare, men vi har hela tiden lovats att vi själva skulle få den nödvändiga informationen ”inom kort”.

För att börja med det viktigaste: Ja, starten på nätet är försenat. Vi hade sedan början av året målet att allt skulle vara igång till julen, men det har visat sig inte hålla.

Den största anledningen till det är att den tidsplan vi fick från Bynet vad gäller blåsningen vi fick i slutet av sommaren – att det skulle ta sex veckor att blåsa _hela_ nätet – inte visat sig stämma alls. Istället för fullt manskap har bara två man från Bynets underleverantör Top Fibre sysslat med att blåsa fiber sedan slutet av oktober fram till början av december, dessutom med uppehåll varannan vecka.

En annan orsak till förseningen är att projekteringen och dimensioneringen av nätet dragit ut på tiden. Att vi har rätt mängd fiber i de olika delarna i nätet är oerhört viktigt, så att vi har kapacitet nog att ansluta de som önskar i framtiden. Förseningen beror dels på att nätet växt från det vi först planerade, men också mycket på grund av att vi inte fått nödvändig information och support från underentreprenören.

Ytterligare en orsak är också tyvärr att ett antal medlemmar inte skött sina åtaganden. Det handlar bland annat om skarvar i tomtgräns som inte varit utförda av instruktionen, med resultat att fibern fastnat och vi fått gräva upp slangen och göra om och göra rätt. Men, det handlar också om att en del medlemmar helt enkelt inte grävt ner eller anslutit någon slang eller fastighetsbox alls.

När är då fibernätet klart att tas i drift? Nu kommer allt arbete från underentreprenörerna ligga nere fram till jul och över nyår. Men vår bästa uppskattning i det här läget, om Bynet och fiberblåsarna håller vad de sagt, är att det tar januari ut att blåsa och svetsa all fiber. Parallellt med det ska inomhusdosorna installeras och testas. Vi tror, tillsammans med vår kommunikationsoperatör Zitius, att det kan vara klart till slutet av februari.

Vad gäller ekonomin ser det åtminstone bättre ut. Grävningen är slutförd, och vi har sparat rätt stora belopp på att köpa begagnade noder, både huvudnoden och tre undernoder. Tack vare extranoderna kan vi också hålla ner fiberkostnaderna.

Vi har inte fått några uppdaterade kalkyler på vad själva fibern kommer att kosta, men det bör finnas tillräcklig marginal för att kalkylen på 16.000 kronor per anslutning kommer att hålla.

Återigen, vi ber om ursäkt för både den tidigare bristen på information och bristen på en konkret tidsplan nu. Sett på fibernätets livslängd är förstås ett par månaders försening inte särskilt mycket, men det är surt att vi inte kunde hålla löftet om Kalle Anka via fiber. Även om förseningarna under hösten lett till att vi får ett nät som är bättre rustat för framtiden än vi tidigare tänkt.

Tittar vi på våra grannar – i Jumkil, Oxsätra-Åkerlänna och på andra håll – så har de fibernäten inte ens börjat grävas. Tack vare att vi var oerhört snabba ur startblocken i slutet på 2014 kunde vi få de stödpengar som fanns kvar då, istället för att behöva vänta ytterligare ett år på beslut inom det nya stödsystemet, som ännu inte kommit igång. Vi hoppas att ni är glada över det, istället för ledsna över förseningen nu.

Vi återkommer med mer konkret information om tidsplanen så fort vi själva vet.

God jul,

önskar styrelserna i Börje-Net Väst och Börje-Net Öst

Fiberblåsningen har börjat!

Efter ytterligare några veckors försening började fiberblåsarna från Topfibre sitt arbete i måndags.

Första sträckan de blåser är från Kilsdal, förbi Mångsbo och inåt mot noden vid Idrottsgården. De börjar med abonnentfibern, det vill säga den sista biten från kopplingsskåpen in till varje hus.

I slutet av denna vecka kommer vi i styrelsen förhoppningsvis, tillsammans med Bynet, ha bestämt dimensioneringen av fibernätet. Det betyder att vi vet hur många fiber vi ska ha på varje delsträcka från noden och utåt i nätet. Det är viktigt att vi har tillräckligt med kapacitet inför framtiden!

Tidplanen säger att fiberblåsningen ska ta sex veckor, om inget oförutsett inträffar. Det gör att det blir tight med förhoppningen att nätet ska vara i drift till jul – så säg inte upp några avtal innan vi vet närmare!

Efter blåsningen – men vi ska försöka köra det parallellt med den istället – ska inomhusboxar installeras hos alla medlemmar. Det är något vår kommunikationsoperatör Zitius står för. Vi kommer återkomma med detaljer när vi vet mer.

Angående gruppavtalen så blir det både Telia och Boxer. Även där återkommer vi med mer information när det närmar sig.

Mvh,

Anders Nyman, Börje-Net

Alla avtal inne!

borjenetavtal
Idag har vi skickat in uppgifterna på totalt 526 medlemmar och 606 anslutningar till vår kommunikationsoperatör, för registerhållningen inför nätets start.

Det innebär också att från och med nu kommer det kosta 10.000 kronor extra för nya intresserade att ansluta sig till Börje-Net.

Just nu håller vi på med den sista grävningen. De stora maskinerna har redan lämnat, och kvar är lite småjobb och tryckningar under vägar, för att få ihop nätet. Vi planerar att börja blåsa in fiber i tomrören med start nästa vecka.

Har du inte rapporterat att du är klar med grävning på egen tomt och montering av utedosan? Gör det omedelbart till anders@borje.net. Har du redan rapporterat det behöver du inte göra det igen.

Sista september måste vi veta!

Nu drar det ihop sig! Senast sista september måste vi lämna en lista på anslutna fastigheter och medlemmar till vår kommunikationsoperatör.

Det innebär att vi måste ha in underskrivna avtal från alla som vill vara med senast den dagen – är ni inte med då blir ni utan fiber.

>> Fortfarande saknas ett 20-tal utskickade avtal! <<

Inom ett par dagar kommer vi även mejla ut en blankett där du väljer mellan gruppavtal, öppet nät, eller vilande abonnemang. Den måste vi också ha tillbaka senast 30/9. Mer information om gruppavtal och övriga val kommer inom kort på hemsida och i mejl!

Ni som grävt klart på egen tomt och monterat utedosan enligt instruktion – ni vet väl att ni måste rapportera detta också så att vi kan stryka er i listan? Mejla anders@borje.net, eller ring om ni har frågor!

Deadline för det som är ditt eget ansvar som medlem – grävning på egen tomt och utedosan – var i Börje-Net Väst  1/9, och för Öst 30/9. Kom ihåg att vi är en ideell ekonomisk förening där alla medlemmar sitter i samma båt. Behöver någon av dina grannar hjälp och du har möjlighet – ge dem en hjälpande hand!

Vi närmar oss slutet!

En liten uppdatering av det senaste. Grävmaskinerna ska nu ha gjort klart Åkerby by, och går nu tillbaka över 272:an mot Åkerby kyrka och bort mot Kroksta. Sedan är det bara ned mot Alsta kvar. Vi räknar med att det ska vara klart i augusti – men sen tillkommer en rad tryckningar under vägar, och andra smågrävningar.

För Börje-Net Väst hoppas vi kunna börja blåsa fiber i början av september. Det innebär att SAMTLIGA fastigheter måste ha grävt klart på egen tomt och installerat fastighetsdosan på utsidan av huset. Vi håller som tidigare fast vid att sista juli är deadline för det. För Börje-net Öst har vi inte satt något datum, men räkna med att ni har augusti på er.

Avtal med en kommunikationsoperatör är klart, vi kommer återkomma med mer detaljer om det.

I slutet av augusti planerar vi ett nytt informationsmöte inför att blåsningen av fiber i rören börjar. Då kommer vi också presentera möjligheten till gruppavtal och vad som gäller. Även där återkommer vi senare om exakt datum och tid.

Till sist tittar vi på möjligheten att utöka Börje-Net Öst med 1,5 mil, till Forkarby och Ulva. Lappar har delats ut i brevlådor där i helgen, och om en förlängning av nätet ska vara möjlig måste minst tre fjärdedelar av hushållen anmäla intresse. Bor du som läser detta inom det området, anmäl dig genast här >>

/Anders Nyman, Börje-Net

P.S. Vi saknar fortfarande en hel del betalningar från medlemmarna. Fakturorna har skickats till den epostadress ni uppgivit, och totalt ska ni ha fakturerats 14 500 kronor. Har du inte betalat hela den summan har du missat någon faktura. Hör i sådana fall av dig till anders@borje.net!

Hjälp med grävning på tomt

För dig som tillhör Börje-Net Väst ska du ha skarvat ihop och grävt ned fiberslang på din tomt fram till huset, och satt upp utomhusdosan, senast 31 juli (datumet är nu framflyttat en månad från sista juni).

För dig som vill ha hjälp med ingrävning kommer vi vecka 26 och 27 (22 juni till 3 juli) ha kedjegrävaren tillgänglig. Vill du ha grävhjälp, hör av dig till gravning@borje.net snarast!

Kedjegrävaren lämpar sig till gräsmattor med småsten. Tomter med mycket sten under gräsmattan kan dock inte kedjegrävaren ta. I dessa fall får ni ta kontakt med Energigrävarna.

Kedjegrävaren kostar 700kr/+moms per påbörjad timme. Är det ingen sten i marken brukar en timme räcka. Vi gräver och lägger slang. Ni krattar igen!

Viktigt att ni snarast hör av er om ingrävning så vi kan planera. Vi kommer att prioritera medlemmar i Börje-Net Väst, men tillhör du Öst kan du ändå höra av dig så ser vi om det finns tid över.

Mejla gravning@borje.net och ange namn, adress, fastighetsbeteckning och möjliga/önskade tider, så återkommer vi!

P.S. Slang och varningsnät, liksom skarvkopplingar, finns på Idrottsgården i Börje. Utomhusdosan finns att hämta hos Anders Nyman på Tiby 210 (i regel hemma både under dag- och kvällstid).Här finns även slang och varningsnät. För instruktioner, se http://www.borje.net/infor-installation/