Snart höjer vi priset – har du skickat in ditt avtal?

Vi har idag runt 70 intresseanmälda fastigheter som ännu inte kommit in med några avtal, trots att de ska ha fått avtalen mejlade till sig. Eftersom grävningen pågår för fullt och kostar stora summor behöver vi få in avtalen – och medlemsinsatserna – snarast.

Från och med 20/6, midsommardagen, kommer vi att höja anslutningspriset för de senfärdiga med 5000 kronor. Det gäller de som anmält intresse sedan tidigare, men ej skickat in avtalen.

Försvann avtalet på vägen? Har du skickat in avtalet men trots det ännu inte fått någon faktura? Hör av dig till anders@borje.net!

Har du fått en faktura med förfallodatum längre fram i tiden? I sådana fall ber vi dig att betala den så snart som du bara kan, innan förfallodatumet. Vi har just nu obetalda medlemsinsatser på mer än 800.000 kronor vi behöver få in för att kunna fortsätta gräva.