Flytt och försäljning

Här följer kortfattad information till fastighetsmäklare den som ska sälja eller köpa fastighet inom Börje-Nets område.

Till fastighetsmäklare:
Här är tre standardtexter föreningen önskar att mäklare använder när fastigheter eller tomter inom föreningens område annonseras ut:

Om fiber finns indraget i fastigheten:
Fiber via Börje-Net ekonomisk förening, öppet fibernät med Zitius (Telia) som kommunikationsoperatör. Utbud finns på qmarket.se, möjlighet att teckna förmånligt gruppavtal (bredband, tv, telefoni) hos Telia kan finnas. Insats i föreningen på 16 000-29 000  kronor krävs. Nätavgift, medlemsavgift och kostnad för bredbandstjänster tillkommer.

Om fiber finns indraget i fastigheten och säljaren bundit sig för ett gruppavtal:
Fiber via Börje-Net ekonomisk förening, öppet fibernät med Zitius (Telia) som kommunikationsoperatör. Säljaren har tecknat ett gruppavtal (bredband, tv, telefoni för 349-399 kr/mån) hos Telia som köparen kan ta över. Insats i föreningen på 16 000-29 000 kronor krävs. Nätavgift och medlemsavgift tillkommer.

Om fiber inte finns indraget i fastigheten:
Möjlighet att ansluta fastigheten till Börje-Nets fibernät (kostnad från 34 000 kr). Kontakta föreningen för mer information.

Till dig som ska sälja eller köpa fastighet
Börje-Net är en ekonomisk förening som äger och förvaltar ett fiberoptiskt kommunikationsnät. Det är medlemmarnas insatser som finansierat byggnationen och medlemmarna som äger nätet. För att få utnyttja nätet måste man vara medlem i föreningen.

Den som köper en fastighet och vill använda fibernätet måste ansöka om medlemskap i föreningen, och betala medlemsinsats. Medlem som säljer sin fastighet och därmed lämnar föreningen har rätt att få tillbaka sin insats, i enlighet om lagen om ekonomiska föreningar.

Här kan säljaren av fastigheten välja att bjuda köparen på den redan inbetalda insatsen (vanligast), eller begära att få tillbaka insatsen från föreningen. I det sista fallet måste då köparen – om denna vill ha tillgång till fibernätet – betala in insatsen till föreningen igen. Enklast för alla inblandade är förstås att köparen reglerar insatsen direkt med säljaren.

Föreningen tar ut en medlemsavgift (f.n. 0 kr/år) och en nätavgift (f.n. 75 kr/mån).

Formulär för utträde och ansökan om medlemskap i föreningen finns på föreningens hemsida på http://borje.net/agarbyte.

Om föreningens tjänster
Börje-Net ekonomisk förenings fibernät använder teliaägda Zitius som kommunikationsoperatör. Nätet är ett så kallat öppet nät, vilket innebär att medlemmar i föreningen fritt kan välja abonnemang bland de som Zitius erbjuder på beställningssidan zmarket.se. Medlem faktureras sedan direkt av respektive tjänsteleverantör för de tjänster denne väljer.

Föreningen erbjuder också vid vissa tidpunkter medlem möjlighet att teckna ett förmånligt gruppavtal med Telia, där både bredband, tv och fast telefon ingår. Gruppavtalet har en femårig bindningstid, och kan inte sägas upp under denna. Bindningstiden gäller den som tecknat avtalet personligen, och följer alltså inte med fastigheten. Den som säljer sin fastighet och flyttar är alltså fortfarande betalningsskyldig för resterande bindningstid. Avtalet kan dock överlåtas kostnadsfritt till köparen av fastigheten – som då tar över resterande bindningstid – eller flyttas till en annan medlem i föreningen mot en avgift på 1 000 kronor. Det sistnämnda gäller förstås bara om det finns någon som är villig att ta över avtalet.

Priset på 349 kr/mån är ungefär hälften av vad tjänsterna kostar direkt från Telia. I Telias gruppavtal ingår:

– 250/250 Mbit/s internetabonnemang.
– Telia Digital-tv med kanalpaket Lagom.
– Telia hemtelefon.
Kostnad: 349 kr.

Till varje paket kan du lägga till valfria uppgraderingar, som faktureras direkt av leverantören (se Telias hemsida). Fler tv-boxar kan köpas till, Telias Play+-app ingår. TV-tjänsterna kan användas på fem samtidiga enheter utan extra månadskostnad.

Om ni har frågor om fibernätet är ni välkomna att maila till info@borje.net.