Fakturering

I Börje-Net är du medlem per fastighet du äger. För varje separat fastighet betalar du föreningens årsavgift (fn 300 kronor, momsfri).

Är din anslutning driftsatt betalar du också en drift- och underhållsavgift (fn 400 kronor inklusive moms) per år. Avgiften tas ut för varje aktiv anslutning du har.

Har du tecknat dig för föreningens gruppavtal med Telia (och i några kvarvarande fall Boxer) så betalar du för det abonnemanget kvartalsvis i förskott. På gruppavtalsfakturorna tar vi också ut en faktureringsavgift på 35 kronor inkl moms för pappersfaktura, och 15 kronor inkl moms för epostfaktura.

Samtliga fakturor från 2020 finns på Mina Sidor, där du kan logga in och ändra dina uppgifter. Där ser du också om fakturorna är betalda eller inte.

Vid utebliven betalning
Betalar du inte din faktura skickar föreningen ut en påminnelse efter 10 dagar. Då tillkommer en påminnelseavgift på 60 kronor, som tas ut på nästkommande faktura. Påminnelsen skickas alltid per post, även om du valt epostfaktura. Nästkommande ordinarie faktura kommer även den via post. Du kan ändra tillbaka till epostfaktura på Mina Sidor.

Betalar du inte påminnelsen inom 10 dagar kommer du få ett telefonsamtal, där vi upplyser dig att vi efter ytterligare 10 dagar utan betalning kommer stänga din anslutning, samt överlämna den förfallna fakturan till Kronofogden. För att återaktivera en avstängd anslutning tar föreningen ut en avgift på 1000 kronor inklusive moms.

Fiber till bygden!