Fakturering

I Börje-Net är du medlem per fastighet du äger. För varje separat fastighet betalar du föreningens årsavgift.

Är din anslutning driftsatt betalar du också en nätavgift enligt självkostnadsprincipen (f.n. 75 kr/mån) vilket ska täcka avskrivningar, service av nätet samt administration. Avgiften tas ut för varje aktiv anslutning du har.

Har du tecknat dig för föreningens gruppavtal med Telia så betalar du för det abonnemanget kvartalsvis i förskott. På gruppavtalsfakturorna tar vi också ut en faktureringsavgift på 35 kronor inkl moms för pappersfaktura. E-postfaktura, e-faktura och Autogiro är utan faktureringsavgift.

Samtliga fakturor sedan 2020 finns på Mina Sidor, där du kan logga in och ändra dina uppgifter. Där ser du också om fakturorna är betalda eller inte.

Vid utebliven betalning
Betalar du inte din faktura skickar föreningen ut en påminnelse efter 10 dagar. Då tillkommer en påminnelseavgift på 60 kronor, som tas ut på nästkommande faktura. Påminnelsen skickas alltid per post. Nästkommande ordinarie faktura kommer även den via post. Du kan ändra tillbaka till epostfaktura på Mina Sidor. Betalar du inte påminnelsen beslutar styrelsen om avstängning av anslutningen. För att återaktivera en avstängd anslutning tar föreningen ut en avgift på 1 000 kronor.

Fiber till bygden!