Dokument

Här hittar du in.- och utträdesblanketter, föreningens stadgar och andra blanketter.

Har du sålt din fastighet behöver du fylla i en utträdesansökan för den förening du är medlem i (Öst eller Väst). Önskar köparen få tillgång till fiber ska denne fylla i Anslutningsavtal för övertagande. Ni reglerar då den inbetalade insatsen på 16 000 kronor direkt er emellan.

Har du Telias gruppavtal och den inflyttande vill ta över det ska blanketten Avtal för övertagande av gruppavtal fyllas i. Observera att du är betalningsansvarig för gruppavtalet även om du flyttar, om inte den nye ägaren vill ta över det. Vill hen det så kontaktar säljaren Telia för att avsluta eventuella extratjänster, och köparen kontaktar Telia för att aktivera abonnemanget på sitt eget personnummer. Observera att hårdvaran (router och tv-box) ska överlåtas till den nye ägaren. Det finns också möjlighet att överlåta gruppavtalet till en annan fastighet i föreningen, men då tillkommer en överlåtelseavgift på 1000 kronor.

Börje-Net Öst:
1. Anslutningsavtal för övertagande av befintlig medlems fastighet (Öst)
2. Anslutningsavtal för efteranslutning (Öst)
3. Anslutningsavtal Forkarbyetappen
4. Anslutningsavtal Krycklingeetappen
5. Stadgar (Öst)
6. Utträdesansökan (Öst)
7. Avtal för övertagande av gruppavtal (Öst)
8. Avtal för nytecknande av gruppavtal (Öst) (ej tillgängligt just nu)

Börje-Net Väst:
9. Anslutningsavtal för övertag av befintlig medlems fastighet (Väst)
10. Anslutningsavtal för efteranslutning (Väst)
11. Stadgar (Väst)
12. Utträdesansökan (Väst)
13. Avtal för övertagande av gruppavtal (Väst)
14. Avtal för nytecknande av gruppavtal (Väst) (ej tillgängligt just nu)