Kategoriarkiv: Allmänt

Årsstämma i Börje-Net

Onsdagen 27 juni 18:00 håller Börje-Net Öst och Väst årsstämma på Fjälliden (fotbollsplanerna i Börje).

Kallelse har gått ut via epost, och i brevlådan till de vi inte har epostadress till. Har du inte fått kallelsen? Kolla din mejl så att det inte fastnat i skräpkorgen. Hittar du den fortfarande inte, eller kommer på att du bytt epostadress men inte sagt till oss? Mejla anders@borje.net!

Dagordning:
Mötets öppnande.
1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
2. Godkännande av röstlängden.
3. Val av två justeringsmän.
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
10. Beslut om budget.
11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter.
13. Val av styrelseledamöter.
14. Val av föreningens och styrelsens ordförande.
15. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant.
16. Val av valberedning, tre (3) personer, varav en skall vara sammankallande.
17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.
18. Mötets avslutande

Årsstämma 15/6!

Torsdagen 15 juni 18:00 håller Börje-Net årsstämma på Fjälliden (fotbollsplanerna i Börje.

Kallelse har gått ut via epost, och i brevlådan till de vi inte har epostadress till. Har du inte fått kallelsen? Kolla din mejl så att det inte fastnat i skräpkorgen. Hittar du den fortfarande inte, eller kommer på att du bytt epostadress men inte sagt till oss? Mejla anders@borje.net!

Dagordning:
Mötets öppnande.
1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
2. Godkännande av röstlängden.
3. Val av två justeringsmän.
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
10. Beslut om budget.
11. Beslut om medlemsavgift och andra avgifter.
12. Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter.
13. Val av styrelseledamöter.
14. Val av föreningens och styrelsens ordförande.
15. Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant.
16. Val av valberedning, tre (3) personer, varav en skall vara sammankallande.
17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.
18. Mötets avslutande

Beslut på årsmötet

20160628_arsmote
På tisdagen förra veckan höll Börje-Net årsmöte. I väntan på att protokollet justeras är här det viktigaste: Medlemsavgiften för 2016 bestämdes till 500 kronor, och avgiften för drift och underhåll till 300 kronor (i det senare fallet plus moms). Budgeten är fortfarande en bygg-budget, dvs vi försöker ta höjd för det faktum att nätet ännu inte är helt klart. Faktura på årsavgift är skickad, eller på väg ut. Observera att vi nyligen också skickat alla en faktura för sista delen av insatsen, vilken totalt alltså landade på 16000 kronor.

Årsmöte 28/6!

På torsdag 28/6 18:30 håller Börje-Net årsstämma på Fjälliden (fotbollsplanerna i Börje.

Kallelse har gått ut via epost, och i brevlådan till de vi inte har epostadress till. Har du inte fått kallelsen? Kolla din mejl så att det inte fastnat i skräpkorgen. Hittar du den fortfarande inte, eller kommer på att du bytt epostadress men inte sagt till oss? Mejla anders@borje.net!

Vill du ha rösträtt på årsstämman? Se då till att du betalat din insats. Vi har nyligen slutfakturerat de sista 2000 kronorna, men fortfarande saknar vi betalningar av föregående fakturor från ett par enstaka medlemmar.

I drift! (uppdaterad!)

patchat

Nu är Börje-Net i drift! Under onsdagen patchades de flesta medlemmarna in i våra fem noder och fick grönt ljus i sina medieomvandlare.

Enligt vår kommunikationsoperatör Zitius återstår runt 50 anslutningar att patcha in i noderna, på grund av en del oklarheter. De jobbar på listorna tillsammans med Top fibre, som blåste och svetsade nätet. Tyvärr verkar det som att det arbetet inte kommer bli klart förrän på måndag. Istället håller vi i styrelsen på att se om vi har möjlighet att lösa några av oklarheterna själva, och patcha upp i noderna. Om vi når i mål med det är oklart.

Dessutom saknar runt 40 medlemmar medieomvandlare, på grund av att de som skulle installera den gått i konkurs (!). Vi fick under fredagseftermiddagen hem tre kartonger och hade tänkt försöka installera dem nu under helgen. Men hos första medlemmen visade det sig att vi fått fel kontakter, som inte passade till våra fiberkablar. Med andra ord, och det är trist att behöva säga det, så kommer det att dröja till nästa vecka innan medieomvandlarna kan installeras. Efter att ha dunkat våra huvuden i väggen över natten kontaktade vi vår lokala fiberlangare på lördagsmorgonen, som kunde hämta skarvkontakter med rätt format. Ett antal har fått installerat under lördagen.

Har du valt Öppen fiber kan du, om anslutningen är uppe, gå in på qmarket.se och välja leverantör och abonnemang.

Har du valt Boxers gruppavtal ska routrar och tv-boxar ha skickats ut via post till dig, och alla abonnemang ska vara aktiva. Har du inte fått någon av – hör av dig!

Har du valt Telias gruppavtal? Har du inte redan hämtat ut din router och tv-box från oss, och fyllt i Telias aktiveringspapper, kan du göra det i Teliabutiken på Bredgränd 5 i stan. Nämn att det gäller Börje-Net, och prata gärna med Sandra Bergström var här ute och informerade.

*Felrapporter*
Fel adress: Under slutet av veckan har flera felrapporter kommit in från er medlemmar. Bland annat så står det hos vissa fel gatuadress när de går in på Qmarket. Ett antal sådana missar ska ha åtgärdas av Zitius under fredagen, men fortfarande tycks vissa återstå. Fel adress tycks också kunna medföra att abonnemang och tjänster inte aktiveras som de ska. Fungerar inte ditt abonnemang, dubbelkolla om det är rätt adress på Qmarket och rapportera till anders@borje.net!

Abonnemang ej aktiva: Både för vissa av Telias och Boxers gruppavtal, samt enstaka rapporter för beställningar i det öppna nätet, så har tjänsterna inte kommit igång. Zitius meddelar att de manuellt gått igenom och tvingat igenom aktiveringar i sitt system under dagen. På eftermiddagen skulle till exempel alla Telias gruppavtal nu ha fungerande bredband enligt Zitius, och tv-tjänster och telefoni skulle följa. Flera medlemmar rapporterar också att tjänster kommit igång.

Telias gruppavtal ej aktiverat av kund: Ett tiotal medlemmar som tecknat Telias gruppavtal har ännu inte hämtat ut sina routrar och tv-boxar. Då fungerar förstås inte anslutningen. I samband med uthämtningen har medlemmarna också fyllt i en blankett eller en lista hos Telia för att aktivera sitt abonnemang, beställa extratjänster med mera. Har du hämtat ut din router men missat att fylla i aktiveringen fungerar inte dina tjänster.

Skadad inomhusfiber: I flera fall har den som installerat medieomvandlare, innedosan, böjd fiberkabeln så mycket att den skadats. Det kan vara en orsak till att anslutningen inte fungerar utan bara blinkar blått. Vi har fått listor på de kunder vars medieomvandlare inte har kontakt med noderna och håller på att gå igenom för att se om det beror på oinstallerad medieomvandlare eller något annat (som skadad fiber).

Blå blink: Hittills har 7 medlemmar i väst och 34 (!) i öst rapporterat att medieomvandlaren inte får kontakt med nätet, dvs står och blinkar blått. I inget av fallen har det berott på att fibern inte varit patchad i noden, så det ligger nära till hans att misstänka att inomhusfibern är skadad. Har du blå blink, anmäl det i tråden i Facebook-gruppen eller direkt till anders@borje.net.

/Styrelsen – som just nu lägger de flesta av dygnets timmar på att försöka få upp nätet för alla medlemmar.

Slutgiltig tidsplan och driftstart!

Det har nu gått ett år sedan de första spadtagen togs på åkrarna utanför Mångsbo. Vi närmar oss slutet på en lång resa – men det är en liten bit kvar.

Snö och kyla har gjort att arbetet gått långsammare, och ett blåslag uteblev förrförra veckan på grund av sjukdom. Nu har vi dock kunnat spika en slutgiltig tidsplan, med ett datum vi är absolut säkra på att nätet är i drift.

Under vecka 4-6 kommer vi att slutföra blåsningen av fibern i tomrören. Det inkluderar att gräva upp och åtgärda de ställen där det blivit stopp.

Med start vecka 5 kommer vår kommunikationsoperatör, Zitius, börja höra av sig till medlemmarna för att boka tid för installation av medieomvandlaren. Det är alltså den inomhusbox som omvandlar ljuset i fibern till ett vanligt nätverksuttag att koppla in en dator eller router i.

Samtidigt pågår det stora arbetet med att svetsa ihop alla skarvar i fibernätet, något som vi beräknar tar över 1000 mantimmar. Vi har fått löfte att det arbetet vara färdigt senast vecka 13, alltså 1 april.

När nätet är svetsat kan vi börja funktionstesta allt, och fungerar allt ska fibernätet äntligen vara klart att sätta i drift.

Gruppavtalen
Vi har en viktig sak att ta hänsyn till, nämligen de dryga 400 gruppavtal med Telia och Boxer som ni medlemmar tecknat. Eftersom dessa kommer att börja faktureras från det datum vi skriver i avtalen – oavsett om nätet är klart eller inte – så har vi för säkerhets skull satt startdatumet för dessa till 15 april. I Telias fall bjuder de på två kom igång-veckor och faktureringen kommer att börja 1 maj.

Vi kommer att återkomma med information om när och var ni kan hämta ut de routrar och digitalboxar som medföljer gruppavtalsabonnemangen.

Har du valt Öppet nät kan du så fort nätet är i drift gå in på Zitius portal Qmarket och välja leverantör och tjänst där.

Den vanligaste frågan vi får just nu är: Från och med när jag säga upp mitt befintliga abonnemang. Svaret på den frågan är:

Från och med 1 maj är vi så säkra vi någonsin kan bli att nätet är i drift.

Uppdaterad information om tidsplan och start för nätet

Hej alla medlemmar i Börje-Net!

Vi får börja med att be om ursäkt för bristen på information. Vi har själva förgäves kämpat med att få information angående tidsplanen från våra underentreprenörer, något som visat sig vara svårt. Vi borde ha skickat ut information till er medlemmar långt tidigare, men vi har hela tiden lovats att vi själva skulle få den nödvändiga informationen ”inom kort”.

För att börja med det viktigaste: Ja, starten på nätet är försenat. Vi hade sedan början av året målet att allt skulle vara igång till julen, men det har visat sig inte hålla.

Den största anledningen till det är att den tidsplan vi fick från Bynet vad gäller blåsningen vi fick i slutet av sommaren – att det skulle ta sex veckor att blåsa _hela_ nätet – inte visat sig stämma alls. Istället för fullt manskap har bara två man från Bynets underleverantör Top Fibre sysslat med att blåsa fiber sedan slutet av oktober fram till början av december, dessutom med uppehåll varannan vecka.

En annan orsak till förseningen är att projekteringen och dimensioneringen av nätet dragit ut på tiden. Att vi har rätt mängd fiber i de olika delarna i nätet är oerhört viktigt, så att vi har kapacitet nog att ansluta de som önskar i framtiden. Förseningen beror dels på att nätet växt från det vi först planerade, men också mycket på grund av att vi inte fått nödvändig information och support från underentreprenören.

Ytterligare en orsak är också tyvärr att ett antal medlemmar inte skött sina åtaganden. Det handlar bland annat om skarvar i tomtgräns som inte varit utförda av instruktionen, med resultat att fibern fastnat och vi fått gräva upp slangen och göra om och göra rätt. Men, det handlar också om att en del medlemmar helt enkelt inte grävt ner eller anslutit någon slang eller fastighetsbox alls.

När är då fibernätet klart att tas i drift? Nu kommer allt arbete från underentreprenörerna ligga nere fram till jul och över nyår. Men vår bästa uppskattning i det här läget, om Bynet och fiberblåsarna håller vad de sagt, är att det tar januari ut att blåsa och svetsa all fiber. Parallellt med det ska inomhusdosorna installeras och testas. Vi tror, tillsammans med vår kommunikationsoperatör Zitius, att det kan vara klart till slutet av februari.

Vad gäller ekonomin ser det åtminstone bättre ut. Grävningen är slutförd, och vi har sparat rätt stora belopp på att köpa begagnade noder, både huvudnoden och tre undernoder. Tack vare extranoderna kan vi också hålla ner fiberkostnaderna.

Vi har inte fått några uppdaterade kalkyler på vad själva fibern kommer att kosta, men det bör finnas tillräcklig marginal för att kalkylen på 16.000 kronor per anslutning kommer att hålla.

Återigen, vi ber om ursäkt för både den tidigare bristen på information och bristen på en konkret tidsplan nu. Sett på fibernätets livslängd är förstås ett par månaders försening inte särskilt mycket, men det är surt att vi inte kunde hålla löftet om Kalle Anka via fiber. Även om förseningarna under hösten lett till att vi får ett nät som är bättre rustat för framtiden än vi tidigare tänkt.

Tittar vi på våra grannar – i Jumkil, Oxsätra-Åkerlänna och på andra håll – så har de fibernäten inte ens börjat grävas. Tack vare att vi var oerhört snabba ur startblocken i slutet på 2014 kunde vi få de stödpengar som fanns kvar då, istället för att behöva vänta ytterligare ett år på beslut inom det nya stödsystemet, som ännu inte kommit igång. Vi hoppas att ni är glada över det, istället för ledsna över förseningen nu.

Vi återkommer med mer konkret information om tidsplanen så fort vi själva vet.

God jul,

önskar styrelserna i Börje-Net Väst och Börje-Net Öst

Alla avtal inne!

borjenetavtal
Idag har vi skickat in uppgifterna på totalt 526 medlemmar och 606 anslutningar till vår kommunikationsoperatör, för registerhållningen inför nätets start.

Det innebär också att från och med nu kommer det kosta 10.000 kronor extra för nya intresserade att ansluta sig till Börje-Net.

Just nu håller vi på med den sista grävningen. De stora maskinerna har redan lämnat, och kvar är lite småjobb och tryckningar under vägar, för att få ihop nätet. Vi planerar att börja blåsa in fiber i tomrören med start nästa vecka.

Har du inte rapporterat att du är klar med grävning på egen tomt och montering av utedosan? Gör det omedelbart till anders@borje.net. Har du redan rapporterat det behöver du inte göra det igen.

Sista september måste vi veta!

Nu drar det ihop sig! Senast sista september måste vi lämna en lista på anslutna fastigheter och medlemmar till vår kommunikationsoperatör.

Det innebär att vi måste ha in underskrivna avtal från alla som vill vara med senast den dagen – är ni inte med då blir ni utan fiber.

>> Fortfarande saknas ett 20-tal utskickade avtal! <<

Inom ett par dagar kommer vi även mejla ut en blankett där du väljer mellan gruppavtal, öppet nät, eller vilande abonnemang. Den måste vi också ha tillbaka senast 30/9. Mer information om gruppavtal och övriga val kommer inom kort på hemsida och i mejl!

Ni som grävt klart på egen tomt och monterat utedosan enligt instruktion – ni vet väl att ni måste rapportera detta också så att vi kan stryka er i listan? Mejla anders@borje.net, eller ring om ni har frågor!

Deadline för det som är ditt eget ansvar som medlem – grävning på egen tomt och utedosan – var i Börje-Net Väst  1/9, och för Öst 30/9. Kom ihåg att vi är en ideell ekonomisk förening där alla medlemmar sitter i samma båt. Behöver någon av dina grannar hjälp och du har möjlighet – ge dem en hjälpande hand!