Slutgiltig tidsplan och driftstart!

Det har nu gått ett år sedan de första spadtagen togs på åkrarna utanför Mångsbo. Vi närmar oss slutet på en lång resa – men det är en liten bit kvar.

Snö och kyla har gjort att arbetet gått långsammare, och ett blåslag uteblev förrförra veckan på grund av sjukdom. Nu har vi dock kunnat spika en slutgiltig tidsplan, med ett datum vi är absolut säkra på att nätet är i drift.

Under vecka 4-6 kommer vi att slutföra blåsningen av fibern i tomrören. Det inkluderar att gräva upp och åtgärda de ställen där det blivit stopp.

Med start vecka 5 kommer vår kommunikationsoperatör, Zitius, börja höra av sig till medlemmarna för att boka tid för installation av medieomvandlaren. Det är alltså den inomhusbox som omvandlar ljuset i fibern till ett vanligt nätverksuttag att koppla in en dator eller router i.

Samtidigt pågår det stora arbetet med att svetsa ihop alla skarvar i fibernätet, något som vi beräknar tar över 1000 mantimmar. Vi har fått löfte att det arbetet vara färdigt senast vecka 13, alltså 1 april.

När nätet är svetsat kan vi börja funktionstesta allt, och fungerar allt ska fibernätet äntligen vara klart att sätta i drift.

Gruppavtalen
Vi har en viktig sak att ta hänsyn till, nämligen de dryga 400 gruppavtal med Telia och Boxer som ni medlemmar tecknat. Eftersom dessa kommer att börja faktureras från det datum vi skriver i avtalen – oavsett om nätet är klart eller inte – så har vi för säkerhets skull satt startdatumet för dessa till 15 april. I Telias fall bjuder de på två kom igång-veckor och faktureringen kommer att börja 1 maj.

Vi kommer att återkomma med information om när och var ni kan hämta ut de routrar och digitalboxar som medföljer gruppavtalsabonnemangen.

Har du valt Öppet nät kan du så fort nätet är i drift gå in på Zitius portal Qmarket och välja leverantör och tjänst där.

Den vanligaste frågan vi får just nu är: Från och med när jag säga upp mitt befintliga abonnemang. Svaret på den frågan är:

Från och med 1 maj är vi så säkra vi någonsin kan bli att nätet är i drift.