Beslut på årsmötet

20160628_arsmote
På tisdagen förra veckan höll Börje-Net årsmöte. I väntan på att protokollet justeras är här det viktigaste: Medlemsavgiften för 2016 bestämdes till 500 kronor, och avgiften för drift och underhåll till 300 kronor (i det senare fallet plus moms). Budgeten är fortfarande en bygg-budget, dvs vi försöker ta höjd för det faktum att nätet ännu inte är helt klart. Faktura på årsavgift är skickad, eller på väg ut. Observera att vi nyligen också skickat alla en faktura för sista delen av insatsen, vilken totalt alltså landade på 16000 kronor.