Anmäl ditt intresse!

helaborje_6_1000                                  Klicka på kartan för att se större version

Arbetet med fiberutbyggnaden i Börje går vidare, och i skrivande stund (16/10) har vi 131  176 intresseanmälningar. Vi behöver veta om du är intresserad snarast!

Anmäl dig på intresse@borje.net så snart som möjligt. Uppgifter vi behöver är: Namn, adress, fastighetsbeteckning, epostadress och
telefonnummer. Det är viktigt att vi vet var intresset finns, så att vi kan räkna på hur långt ut vi ska bygga.

Som synes på kartan ovan – klicka på den för att se en större version – finns det ett par områden där närmare 90 procent av fastigheterna är intresserade. Ströja och Tiby Björklunda/Tidsberg är goda exempel. Når vi samma anslutningsgrad i resten av Börje kommer anslutningskostnaden sjunka rejält.

Du som intresserad kan hjälpa oss att få projektet i hamn genom att prata med dina grannar. Det gäller särskilt om du bor i ytterkanterna av området. Är flera hushåll intresserade är det större möjlighet att vi kan bygga ut till just er.

Frågor kan mejlas till anders@borje.net, alternativt ring på 0735-30 42 42.

Hälsningar,

Anders Nyman

20141013_183743_460Måndagens styrelsemöte där vi drar upp planer för det vidare arbetet.