Börje-Net

kallar till
informationsmöte

27/8 18:00 på Fjälliden

Information om fiberblåsning, installation och gruppavtal!